Groene Laser helpt tegen vogelgriep

Wij hebben op korte tijd enkele automatische Lasers geleverd aan eierproducenten en kippenkwekers (pluimveeteelt) welke angst hebben om via vogels vogelgriep te hebben in hun bedrijf, met alle nefaste gevolgen vandien, zoals het (op hun kosten) vergassen van hun kippen, het (op hun kosten) desinfecteren en reinigen van de stallen èn eveneens op hun kosten aankopen van nieuw pluimvee.

Wij (mensen) bij een groene Laser enkel een groene stip (green dot), maar vogels zien een bedreigende stok en vluchten weg.

Pluimveehouders kunnen zo een mast plaatsen met daarop deze Laser die gedurende daglicht constant de gehele site en errond ‘afscant’ zodat vreemde vogels wegblijven.

This entry was posted in Meeuwenoverlast. Bookmark the permalink.