Werkwijze

ELECTRONIC BIRD CONTROL

In veel gevallen kan overlast veroorzaakt door vogels op een eenvoudige én doeltreffende wijze worden bestreden door gebruik te maken van een professioneel elektronisch afschriksysteem ELECTRONIC BIRD CONTROL.

Heel wat overlast met vogels zoals, spreeuwen, kraaien, meeuwen en nog andere, kan preventief worden opgelost door gebruik te maken van het professionele toestel zoals ONE SHOT. Hierbij weerklinken meerdere natuurgetrouwe angstkreten van de te verjagen vogelsoorten op de site. Doordat dit systeem werkt met een beperkt geluidsniveau, is er totaal geen sprake van enige geluidshinder.

De afspeelvolgorde én het interval tussen deze kreten verschillen constant om op deze manier gewenning tegen te gaan. Deze unieke ‘distresscalls’ zijn bijzonder efficiënt. SCARECROW levert wereldwijd aan vlieg- en helihavens, boorplatformen, petrochemischeen andere industrie.

Naast de Scarecrow toestellen verdelen wij eveneens de volgende apparatuur : BirdGard, BirdX, Birdchaser, Creeker, Quattro, Rapptor, Scarey Man, e.a. U hebt steeds de mogelijkheid om deze apparatuur te huren of te kopen.

STANDARD BIRD CONTROL
Soms is de overlast echter zo groot, dat vogels dienen te worden gevangen in speciaal daartoe bestemde fuiken.

Ook kunnen interventies door een professionele valkenier een goede oplossing bieden. Hier spreken we over STANDARD BIRD CONTROL.

Deze service omvat alle Bird Control diensten waaronder het plaatsen van meerdere fuiken op de site, het eventueel meermaals per week ledigen van deze fuiken, het reinigen van de fuiken én deze voorzien van lokaas. Ook alle nodige interventies met roofvogels behoren tot deze dienst.

ALL-IN FORMULA BIRD CONTROL
In nog andere gevallen is de combinatie van de beide technieken ideaal op langere termijn. Daarvoor hebben wij de ALL-IN FORMULA BIRD CONTROL ontworpen, die de beide hierboven beschreven methodes combineert.

Hierbij wordt voor u een systeem ‘op maat’ uit met respect voor de natuur gewerkt. Deze ‘ALL-IN’ formula wordt meestal aangeboden voor een periode van 12 maanden, telkens verlengbaar met een jaar.

U kan uiteraard kiezen voor een kortere periode. In deze periode is alles inbegrepen zoals het leveren van de nodige professionele elektronische afschrikapparatuur, het plaatsen van fuiken, het ledigen en inspecteren op regelmatige basis van deze fuiken én – indien nodig – interventies met roofvogels.

Deze formule is ideaal voor bedrijven met halsstarrige en langdurige problemen.
Al deze diensten worden beschreven in één enkele no-nonsense overeenkomst. Deze overeenkomst wordt u aangeboden voor een periode van 3 of 12 maanden, telkens verlengbaar met 1 jaar. Dit bieden wij u aan een ‘low budget’ prijs, inclusief alle hierboven beschreven diensten.

VOORDELEN VAN DEZE FORMULE

  • Een eerlijke prijs
  • Alle nodige interventies zijn inbegrepen: elektronische afschrikapperatuur, fuiken, interventies met roof vogels
  • Na enkele maanden wordt een evaluatie gemaakt van de resultaten en worden verder uit te voeren acties besproken
  • Maandelijks levert een dierenarts een analytisch rapport. Dit om u gerust te stellen dat de gevangen vogels wel degelijk gezond zijn of u op de hoog te te brengen van het tegendeel, zodat kan worden ingegrepen
  • Geringde duiven worden steeds aan de Duivenbond bezorgd, zodat hun eigenaar ze nadien terugkrijgt. De desbetreffende attesten worden u bezorgd
  • U hebt slechts één aanspreekpartner voor zowel het afvangen in fuiken, interventies met één of meerdere professionele valkeniers én voor de huur of aankoop van een elektronisch systeem dat u zelf kiest
  • Blijkt na verloop van tijd een bepaalde oplossing minder resultaat te bieden, dan treffen wij onmiddellijk maatregelen
  • Alle interventies zijn in de prijs begrepen