Vogelbestrijding door Bird Control Solutions

Vogelbestrijding hangt af van timing, organisatie en diversiteit. U kan gebruik maken van vogelverschrikkers. Hieronder volgen enkele aanwijzingen voor effectieve vogelbestrijding:

1) Onderzoek de vogels en hun gewoontes. Verzamel gegevens van soort, aantal, vlucht- en tijdschema, komst en vertrek, voeding en nestgedrag.

2) Onderzoek uw terrein: probeer te ontdekken wat de vogels aantrekkellijk vinden en onderzoek of er al dan niet soortgelijke condities aanwezig zijn bij uw buren.

3) Verwijder alle vogelsporen voor een maximaal vogelbestrijding rendement, verwijder alle aanwezigheid van vogels, nesten, uitwerpselen, dode vogels, afval, enz… (volwassen vogels keren terug naar hun jongen om deze te beschermen en/of om deze te helpen het gebied te verlaten!).

4) Voor een maximaal vogelbestrijding effect is variatie in vogelbestrijding het meest efficiënt (verander de interval, het volume, enz…).

5) Installeer de vogelverschrikker PREVENTIEF, dit wil zeggen zo vroeg mogelijk, in ieder geval vooraleer het vogelseizoen begint. Het is gemakkellijker om vogels weg te houden dan om ze weg te krijgen als ze éénmaal op uw terrein zitten!

6) Gebruik vogelbestrijding producten die een SYNERGIE-effect hebben, dus producten die een combinatie-effect teweeg brengen voor optimale vogelbestrijding (bv een akoestisch product én een visueel product).