One Shot

Uniek vogelafweersysteem

Vogels zijn interessante schepsels van Moeder Natuur, maar in sommige gevallen veroorzaken zijn overlast of vormen een risico voor de veiligheid of gezondheid. Zo is niet alleen geluids- en stankoverlast een probleem. Vogelpoep kan grote schade aanrichten aan materialen en gebouwen en bovendien kunnen vogels een aantal ziektekiemen overbrengen op de mens.

Mythe

Om de overlast met de bijbehorende risico’s te minimaliseren, kunnen wij in samenwerking met het Engelse Scarecrow een compleet bio-akoestisch vogelafweersysteem installeren, waarbij gebruik gemaakt wordt van angstkreten van vogels. Vogels wennen namelijk aan onnatuurlijke, harde geluiden, omdat deze geen bedreiging voor hen vormen. Het is dan ook een mythe om met devolumeknop op volle sterkte vogels permanent te kunnen verjagen.

Natuurlijke geluiden

Een team van geluidstechnici en ornithologen heeft een unieke methode ontwikkeld om vogels te weren. Door het gebruik van angstkreten worden vogels gealarmeerd. Ze worden alert en willen achterhalen waar de kreet vandaan komt en waarom. Natuurlijk kunnen zij hun in nood zijnde soortgenoot niet identificeren en juist die onzekerheid zorgt er voor dat de vogels het gebied als onveilig gaan beschouwen.

Iedere vogel reageert alleen op kreten van de eigen soort. Zo zal een meeuw niet onder de indruk zijn van noodsignalen van de duif. Daarom heeft Scarecrow de noodkreten van een groot scala vogelsoorten vastgelegd. Door het gebruik van deze natuurlijk vogelgeluiden zijn de Scarecrow-producten humaan en brengen zij het leven van de vogels niet in gevaar. Een groot voordeel van het natuurlijke geluidsniveau waarop de kreten worden verspreid is dat ze nauwelijks storend zijn en vaak door het publiek niet eens opgemerkt worden.

One-shot

Scarecrows One-shot is geschikt om overal te gebruiken waar vogels een gevaar voor gezondheid of veiligheid vormen of waar ze overlast veroorzaken. Zoals bij winkelcentra, parken, caféterrassen, restaurants, fabrieken en opslagloodsen. One-Shot kan geprogrammeerd worden om de noodkreten van zes verschillende vogelsoorten af te spelen in een willekeurig volgorde. Iedere noodkreet duurt 45 seconden. De bewezen Scarecrow-technologie zorgt ervoor dat geen gewenning optreedt.

Standaard zijn de noodkreten van de volgende vogelsoorten opgenomen: verwilderde duif, zilvermeeuw, kokmeeuw, kauw, spreeuw en de roek. Noodkreten van andere vogelsoorten kunnen tegen meerprijs geleverd worden uit onze bibliotheek.

One-shot werkt 24 uur per dag volledig automatisch zonder menselijke tussenkomst. Als voeding kan gebruik gemaakt worden van 110V/220V of een accu opgeladen door een zonnecel of ander oplaadsysteem. Optioneel kan gebruik gemaakt worden van een infrarood sensor waardoor alleen geluid wordt afgespeeld wanneer beweging wordt waargenomen. De daglicht sensor kan geprogrammeerd worden om het afspelen tussen zonsondergang en zonsopgang te onderbreken.

Tijdens de installatie stellen wij het bedieningspaneel van de One-Shot in. Op het systeem kunnen maximaal vier weersbestendige of zelfs explosieveilige luidsprekers worden aangesloten. De luidsprekers kunnen tot 20 meter van het bedieningspaneel verwijderd opgehangen worden. Hierdoor kan de apparatuur op een voor het publiek ontoegankelijke plaats gemonteerd worden.

Volledige systeemondersteuning

  • Voorzien van 4x professionele hoornluidsprekers (8ohms) , tot max. 5Ha kan worden vrijgehouden.
  • Voorzien van een 100v PA versterker (120watt, 240watt, 480watt,of 960watt) en de nodige 100v hoornluidsprekers (bv 48 LS x 20watt = 960watt) zijn de mogelijkheden onbeperkt.

Wij geven er de voorkeur aan ter plaatse een vrijblijvende inspectie uit te voeren om een goed beeld te krijgen van de geografische ligging, de vogeloverlast en andere belangrijke data. Dit stelt ons in staat een op de situatie afgestemd advies te geven. Bij aflevering van de Scarecrow Marina geven onze specialisten aanwijzingen voor een juiste installatie en tips voor effectief gebruik van het systeem. Natuurlijk zijn wij altijd bereikbaar voor aanvullend advies.

Interesse in dit product?