Koeienstallen worden bezocht door duizenden spreeuwen

Het veeteeltbedrijf ‘Weemaes-Verhaert nv’ van Kieldrecht krijgt bezoek van vele duizenden spreeuwen. De spreeuwen bevinden in en rond de stallen, die komen eten èn slapen in de stallen èn die heel veel vogelpoep achterlaten op de koeien en op het voedsel (wat natuurlijk niet hygiënisch is).

Zij hebben nu het meest professioneel afschriksysteem wereldwijd (Patrol) in hun bezit en sinds dat ogenblik is hun overlast drastisch verlaagd, zodat binnen 1 week dit bijna met 100% verlaagd zal zijn.

Dit is een megafoon , voorzien met heel erg professionele angstkreten (distress calls) van spreeuwen (starlings) Èn van andere te verjagen vogelsoorten zoals meeuwen, kraaien enz..

Bekijk onze videos:

Enkele foto’s:

This entry was posted in Spreeuwenoverlast. Bookmark the permalink.