Blog - Lees onze ervaringen - Bird Control Solutions

Ganzen

Migrerende ganzen

Bij heel wat grote bedrijven zijn er waterplassen voorzien (om bv bluswater te stockeren) en zijn er heel wat groene zones.

Tijdens het broedseizoen kan het zijn dat ganzen neerstrijken om nesten te maken en eieren uit te broeden.

Lees volledig bericht

Posted in Ganzenoverlast | Reacties uitgeschakeld voor Broedseizoen: Ganzen vallen werknemers aan

Blog - Lees onze ervaringen - Bird Control Solutions

Raffinaderijen en TankTerminals verwerken brandstoffen en slaan deze op in grote tanks. Op dergelijke sites is veelal explosiegevaar, en mogen geen Gsm, fototoestellen enz. meegenomen worden op de site.

Raffinaderij

Raffinaderij

Raffinaderij

Raffinaderij

Raffinaderijen

Bij dergelijke bedrijven moeten operatoren, ingenieurs en techniekers regelmatig werkzaamheden verrichten aan dergelijke grote opslagtanks.

Lees volledig bericht

Posted in Meeuwenoverlast | Reacties uitgeschakeld voor Broedseizoen: Agressieve meeuwen vallen werknemers aan

Blog - Lees onze ervaringen - Bird Control Solutions

THV Waaslandsluis

In het broedseizoen wordt ons gevraagd om grote percelen in een gebied vrij te houden van broedende vogels (meestal meeuwen) zodat bouwbedrijven kunnen bouwen zonder dat de werknemers aangevallen worden door agressieve meeuwen.

Indien nesten gevonden worden met eieren kunnen organisaties zoals INBO (Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek) en Vogelbescherming Vlaanderen  een oppervlakte rond het nest  ontoegankelijk  maken voor het werfverkeer, wat heel wat extra kosten met zich kan meebrengen.

Lees volledig bericht

Posted in Duivenoverlast, Meeuwenoverlast | Reacties uitgeschakeld voor Bouwterreinen vrijwaren van broedende vogels

Blog - Lees onze ervaringen - Bird Control Solutions

Duiven Afvangen

Duiven afvangen in loodsen en werkplaatsen

Bird Control Solutions wordt regelmatig gecontacteerd om wettelijk en legaal duiven af te vangen waar deze overlast berokkenen. Duiven (behalve enkele uitzonderingen zoals bv Turkse Tortel) mogen worden afgevangen.

Omdat duiven een gevaar voor de volksgezondheid kunnen betekenen dient duivenoverlast ernstig genomen te worden. Duiven afvangen moet zo spoedig mogelijk gebeuren op plaatsen waar ze in grote getallen voorkomen.

Lees volledig bericht

Posted in Duivenoverlast | Reacties uitgeschakeld voor Duiven afvangen in loodsen en werkplaatsen

Blog - Lees onze ervaringen - Bird Control Solutions

RVB Anderlecht

RVB

Begin oktober 2016 werd Bird Control Solutions gecontacteerd door de heer Alain Gilieaux, zaakvoerder van het bedrijf RVB te Anderlecht, om meeuwen die overlast veroorzaken te verjagen. RVB produceert kraanwerk van hoge kwaliteit welke wereldwijd verdeeld worden. De laatste weken heeft het bedrijf meer en meer last van meeuwen die overnachten op hun plat dak en de gevel en het dak bevuilen met vogelpoep.

De heer Gilieaux had Bird Control Solutions leren kennen dankzij een aanbeveling van badkamerspecialist Facq te Anderlecht, een tevreden klant van ons die met hetzelfde probleem kampte als RVB. Meeuwen die overnachten op het plat dak en de gevel en het dak bevuilen met hun vogelpoep.

Lees volledig bericht

Posted in Meeuwenoverlast | Reacties uitgeschakeld voor Meeuwenoverlast bestrijden op een plat dak