Duiven afvangen in loodsen en werkplaatsen

Duiven Afvangen

Duiven afvangen in loodsen en werkplaatsen

Bird Control Solutions wordt regelmatig gecontacteerd om wettelijk en legaal duiven af te vangen waar deze overlast berokkenen. Duiven (behalve enkele uitzonderingen zoals bv Turkse Tortel) mogen worden afgevangen.

Omdat duiven een gevaar voor de volksgezondheid kunnen betekenen dient duivenoverlast ernstig genomen te worden. Duiven afvangen moet zo spoedig mogelijk gebeuren op plaatsen waar ze in grote getallen voorkomen.

De manier waarop dit gebeurt wordt door de wet bepaalt. Hier kan men volkomen legaal kiezen voor het mechanisch verwijderen van duiven met luchtdrukgeweer. Ook al lijkt dit kies, dit is volkomen legaal. Soms is het schieten van duiven genoodzaakt omdat afvangen niet mogelijk is bij bvb voedselverwerkings- of afvalbedrijven, enz…

Duiven afvangen doen we dagdagelijks voor heel wat bedrijven, gemeenten en steden. We vangen duiven af in loodsen en werkplaatsen zoals ondermeer bij een afvalverwerkend bedrijf. Gezien bos-, verwilderde- en stadsduiven de enige niet beschermde vogels zijn (alle andere wel) mogen bedrijven & overheid deze nog laten verwijderen.

Duiven verwijderen bij afvalbedrijf Recyclis

Mechanisch verwijderen van duiven

Luchtdrukgeweer voor verwijderen van duiven

Voor de gemeente Niel zijn we momenteel duiven aan het afvangen en hebben we kooien geplaatst op een plat dak. Duiven hebben water en voedsel. Meegenomen geringde duiven gaan naar een afdeling van de Duivenbond. De anderen worden door een dierenarts geëuthanaseerd.

PROJECTOVERZICHT

Probleem
Duivenoverlast bestrijden voor de gemeente Niel.

Oplossing
We plaatsen speciale, met lokaas voorziene, kooien  en verwijderen deze wekelijks. Geringde duiven worden naar een afdeling van de Duivenbond gebracht, andere worden door een dierenarts geëuthanaseerd.

Alternatief
Men kan de overlast beperken door bv grote duiventillen te plaatsen op (door duiven) druk bezochte plekken in bvb steden, zodat eieren kunnen worden geschud of in Parafine-olie worden gedompeld (en zodat embryo’s niet ontwikkelen). Duiven kunnen ook onvruchtbaar gemaakt worden, doch deze ingrepen zijn eerder duur en worden dan ook slechts sporadisch verricht.

This entry was posted in Duivenoverlast. Bookmark the permalink.