Bouwterreinen vrijwaren van broedende vogels

THV Waaslandsluis

In het broedseizoen wordt ons gevraagd om grote percelen in een gebied vrij te houden van broedende vogels (meestal meeuwen) zodat bouwbedrijven kunnen bouwen zonder dat de werknemers aangevallen worden door agressieve meeuwen.

Indien nesten gevonden worden met eieren kunnen organisaties zoals INBO (Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek) en Vogelbescherming Vlaanderen  een oppervlakte rond het nest  ontoegankelijk  maken voor het werfverkeer, wat heel wat extra kosten met zich kan meebrengen.

Om te vermijden dat grote bouwwerkzaamheden stil komen te liggen  omdat dumpers (grote vrachtwagens die heen en weer rijden met zand enz…) niet meer het terrein op, of af kunnen vanwege broedende beschermde vogels krijgen we de vraag om tijdens het broedseizoen (maart-juli) dagelijks aanwezig te zijn met roofvogels, honden, drones, enz… Broedvogels zoeken dan een andere plaats om een nest te bouwen en te broeden.

Inspectie van het terrein

Terrein waar vogels wensen te broeden

Roofvogel om broedvogels te verjagen

Een roofvogels werkt heel efficient tegen broedvogels

 

Bij onder andere Siemens en Akzo Nobel te Rotterdam Haven, Waaslandsluis te Kallo, PSA Terminal en Cordeel bv te Zeebrugge hebben we grote bouwwerven vrijgehouden van broedende meeuwen.

 

PROJECTOVERZICHT

Roofvogel klaar om uit te vliegen

Probleem
Broedvogels op groot bouwterrein.

Oplossing
Dagelijks aanwezig zijn met roofvogels, honden, drones, enz….

Alternatief
Er is geen alternatief. De oppervlakte van de bouwterreinen zijn te groot.

This entry was posted in Duivenoverlast, Meeuwenoverlast. Bookmark the permalink.